קישור להורדת היתר השיווק בשנת שמיטה

להלן קישור מהמשרד לשירותי הדת להורדת היתר שיווק:

https://shmita-info.milgam.co.il/permits

 ניתן להוריד היתר שיווק באופן עצמאי.

היתר השיווק אמור להתחדש אוטומטית בסוף כל תקופה.