רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

להלן טופס השגה על קביעת המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2020. מגדל המעוניין להשיג על הקצאתו, רשאי למלא את הטופס ולהגישו למתכנן האחראי במחוז. המועד האחרון להגשת ההשגה: 2.1.2020. היכנסו ללינק המצורף המכיל פרסום הקצאות ופרטים לגבי ההשגה >> https://bit.ly/2PCSrR5
להמשיך לקרוא רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור

בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) להעניק תמיכה כספית לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשק משמר קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי על-פי הקולות הקוראים הבאים: תמיכה עיבוד משמר, תמיכה בפעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים והשלמת תמיכה בכלי מיכון התומכים בממשקי עיבוד משמר קרקע. 
את הערות הציבור ניתן לשלוח עד לתאריך ה – 22.12.2019 לכתובת דואר אלקטרוני alonm@moag.gov.il מספר טלפון לבירורים: 9485577 03, וכן בתאי שימור קרקע במחוזות המשרד

להמשיך לקרוא פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 – הערות הציבור