רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

להלן טופס השגה על קביעת המלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2020. מגדל המעוניין להשיג על הקצאתו, רשאי למלא את הטופס ולהגישו למתכנן האחראי במחוז. המועד האחרון להגשת ההשגה: 2.1.2020. היכנסו ללינק המצורף המכיל פרסום הקצאות ופרטים לגבי ההשגה >> https://bit.ly/2PCSrR5
Achievable-form