ריכוז נהלי תמיכה לשנת 2023

מועד הגשה בשני הנהלים הראשונים בטבלה בנושא הסכם המים הסתיים עד 29.6.23 . דחיית מועד הגשה מותנה בהארכת ההסכם. יש לעקוב אחרי עדכונים בנושא. מסמך זה נועד לרכז את המידע מתוך הנהלים שפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2023. יש להסתמך על הנהלים שהתפרסמו באתר המשרד. להמשיך לקרוא ריכוז נהלי תמיכה לשנת 2023

נוהל הדור הבא בחקלאות – תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2023

משרדי החקלאות והאוצר מפרסמים נוהל תמיכה לטובת חקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות להמשיך לקרוא נוהל הדור הבא בחקלאות – תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2023

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023

משרד החקלאות מפרסם נוהל תמיכה שיסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, לרבות מערכות חומרה או תוכנה, ובלבד שהן טכנולוגיות חדשות שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות מסחרית לפעולתן להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023

נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות לעגבניות, מלפפונים ופלפל לגידול רציף לאורך השנה לשנת 2023

גם השנה משרד החקלאות יתמוך במסגרת הנוהל התלת שנתי של שדרוג והקמה של חממות המבוססות על טכנולוגיות חדישות לגידול עגבניות, מלפפונים ופלפלים להמשיך לקרוא נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות לעגבניות, מלפפונים ופלפל לגידול רציף לאורך השנה לשנת 2023

נוהל תמיכה ישירה בפתרון לסילוק גדמי מטעים באמצעות ריסוק לשנת 2023

לצורך צמצום בעיית המפחמות הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי מפרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל תמיכה ישירה במטעים שריסקו את הגדמים ולא העבירו למפחמות להמשיך לקרוא נוהל תמיכה ישירה בפתרון לסילוק גדמי מטעים באמצעות ריסוק לשנת 2023

עדכון מספר 1 לנוהל טכנולוגיות חדשות חקלאות מדייקת וחוסכת כח אדם לשנת 2023

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך ,24/05/2023 רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס'1 להמשיך לקרוא עדכון מספר 1 לנוהל טכנולוגיות חדשות חקלאות מדייקת וחוסכת כח אדם לשנת 2023