נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד" / "משרד החקלאות") מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות ישראל והקצה לצורך כך תקציב של עד 7 מלש"ח לשנת .2023 הארכת הנוהל לשנים נוספות כפופה להחלטת הנהלת המשרד.