נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם 2023 – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס'2

בהמשך לנוהל מיכון וטכנולוגיות חדשות, אשר פורסם בתאריך ,24/05/2023 רצ"ב תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2