נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

משרד החקלאות מפרסם נוהל תמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית לענפי הצומח, ובעלי חיים לשנת 2023

בין מטרות הנוהל: מניעת מפגעים הנוצרים מן הפסולת החקלאית, עידוד מחזור והפחתת הטמנת פסולת, זאת תוך טיפול בתוצרי הלוואי בקרבה למקום הייצור לשם חסכון כלכלי וסביבתי.
היקף התקציב המשוער הוא 7 מיליון ₪ לשנת 2023. שיעור התמיכה יעמוד על 40% מההשקעה המאושרת.  מועד אחרון להגשת בקשה ביום שני ט"ו בחשוון תשפ"ד, 30 באוקטובר 2023.
לפרטים נוספים ולהגשת בקשה לתמיכה לחצו כאן >> https://go.gov.il/agri_waste_2023