סיכום ניסויים וניטור גדודנית פולשת בתירס 2022

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ
 • ניצן כהן
 • עופר שטרן
 • מתן גור אריה
 • ינון גוזובסקי
 • גבי קולודני
 • אבידע אלון
 • רבקה רביב
 • איה כורם
 • איילת כהן-דנגור

גדודנית פולשת (Spodoptera frugiperda), היא מזיק רב פונדקאי שהגיע לישראל ביוני 2020. המזיק המהווה בעיה חמורה ויש קושי להדבירו במגוון גידולים בעולם. בישראל המזיק תוקף בעיקר את גידול התירס, אך נכון להיום זוהה גם בגידולים סורגום וסיטריה. בתירס הנזק נגרם החל משלב ההצצה ועד לסיום הגידול כתוצאה מכרסום כל חלקי הצמח העל-קרקעיים, בהתאם לשלב הגידול. הזחל ניזון מחלקי הצמח השונים, אך הוא לרוב חבוי בין העלים או בקלח. לכן במקרים רבים תוצאות הריסוס של חומרי הדברה אינן טובות דיין להמשיך לקרוא סיכום ניסויים וניטור גדודנית פולשת בתירס 2022

פיתוח מדדי חישה מרחוק ועקומי מטרה לבקרת השקיה

  מחבר:
 • יפית כהן
 • איתן גולדשטיין
 • יונתן גולדוואסר

מטרת המחקר הייתה להשתמש בנתוני חישה מרחוק לווייניים כדי למצוא מדדים שמתאימים לניטור שלבי גידול בשלבים קריטיים בעונת הגידול של תירס ולייצר עקומי מטרה של התפתחות הגידול שיהוו כרפרנס לזיהוי עקות של חוסר מים או צימוח מוגבר עקב עודפי מים. הגידולים שנבחרו לבחינת הגישה היו: תירס וסויה. גישת המחקר הינה חקר של סדרות זמן של מדדי צימוח ספקטרליים (Spectral Vegetation Indices SVI) שונים ומדדים מרחביים ועתיים בהתבסס על שדות תירס מסחריים המחולקים לפי רמות יבול שונות (גישה מבוססת נתונים) להמשיך לקרוא פיתוח מדדי חישה מרחוק ועקומי מטרה לבקרת השקיה

בדיקת ההתאמה של פרוטוקול קליפורני לבקרת דישון בתירס, לישראל 2022

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • יגב קילמן
 • עמוסי ליבמן
 • א. סוקולובסקי
 • יואב גולן

בתירס, במרבית המקרים, נקבעת תכנית דישון בתחילת העונה ע"פ בדיקות קרקע ובדיקת מי ההשקיה. במהלך העונה הדישון עשוי להיות בחסר או ביתר, כיום לא מקובל לבחון את הצורך בשנוי התוכנית בעיקר כי לא עומד לרשותנו כלי אבחון מתאים. אונ' קליפורניה מציעה פרוטוקול בקרה שיודע להצביע על מחסור או עודף ב NPK בכל שלבי הגידול. מטרת הניסוי היתה להתחיל בבחינת התאמת פרוטוקול זה לתירס בישראל להמשיך לקרוא בדיקת ההתאמה של פרוטוקול קליפורני לבקרת דישון בתירס, לישראל 2022