בדיקת ההתאמה של פרוטוקול קליפורני לבקרת דישון בתירס, לישראל 2022

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • יגב קילמן
  • עמוסי ליבמן
  • א. סוקולובסקי
  • יואב גולן

בתירס, במרבית המקרים, נקבעת תכנית דישון בתחילת העונה ע"פ בדיקות קרקע ובדיקת מי ההשקיה. במהלך העונה הדישון עשוי להיות בחסר או ביתר, כיום לא מקובל לבחון את הצורך בשנוי התוכנית בעיקר כי לא עומד לרשותנו כלי אבחון מתאים. אונ' קליפורניה מציעה פרוטוקול בקרה שיודע להצביע על מחסור או עודף ב NPK בכל שלבי הגידול. מטרת הניסוי היתה להתחיל בבחינת התאמת פרוטוקול זה לתירס בישראל