יעילות ובטיחות שילוב קוטלי עשבים באפונה משמר הנגב – עונת 2022 – 1.1.22

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • עוזי נפתליהו
 • ניצן קאופמן
 • אביב זינגר
 • יונתן עמנואל
 • לב ליטבינוב
 • יניב בלושטיין

בניסוי בדקנו מספר שילובים של קוטלי עשבים רחבי עלים ודגנים. בניסוי לא נמצא הבדל מובהק באחוז הכיסוי של העשבים השונים בין הטיפולים. במדד בריאות האפונה נראה הבדל מובהק לרעה בטיפול בזאגרן+אלבר מ+גלנט. בנוסף בקציר היבול התקבלה תוצאה מובהקת לרעה של הטיפול אלבר מ+ בזאגרן, מלבד זאת לא היה הבדל מובהק בין הטיפולים השונים לבין הביקורת אך היבולים הגבוהים היו בטיפול הפנתר והביקורת להמשיך לקרוא יעילות ובטיחות שילוב קוטלי עשבים באפונה משמר הנגב – עונת 2022 – 1.1.22

תצפית על חלקת מודל ליצור שחת אפונה איכותית

  מחבר:
 • עידן ריצקר

אפונה לשחת מגדלים בנגב. זהו גידול הקטנית היחיד שגדל לגם בתנאים של מיעוט משקעים. מרכזי המזון אינם מוכנים לקנות שחת אפונה בטענה שזו שחת שאינה איכותית מספיק, בעיקר בגלל כמות אפר גבוהה. תצפית זו מעוניינת למצוא פתרונות אגרוטכניים ולייצר שחת טובה שיקנו.
להמשיך לקרוא תצפית על חלקת מודל ליצור שחת אפונה איכותית

תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית – רוחמה 2018

  מחבר:
 • רמי ורן
 • ספי כץ
 • נחום הלפגוט
 • אברום גלבוע
 • רן סלומון
 • גבי עדין

בעשור האחרון מרכזי המזון אינם מוכנים כלל לקנות שחת אפונה, בטענה שזו שחת לא מספיק איכותית. עבודה זו נועדה למציאת פתרונות אגרוטכניים לייצור שחת אפונה טובה לפי דרישות הלקוחות
להמשיך לקרוא תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית – רוחמה 2018