מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים בית ניר 2021

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • ליאור גבר
  • ידידיה סוויד

בחלקה מסחרית של קינואה בקיבוץ בית ניר בוצע ניסוי לבחינת פיטוטוקסיות של מספר קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים בית ניר 2021

מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים סעד 2021

    מחבר:
  • עוזי נפתליהו
  • ליאור גבר
  • אלעד חיות

בחלקה מסחרית של קינואה בקיבוץ סעד בוצע ניסוי לבחינת פיטוטוקסיות של מספר קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים סעד 2021