איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה

    מחבר:
  • ברוך רובין
  • יוסי קשתי
  • דוד בונפיל
  • חיים קיגל

הדברת עשבים בגידולי שדה שונים הולכת ונעשית יותר קשה בעיקר בשל רגולציה תובענית והוצאת תכשירים ותיקים מהשימוש, וכן בשל התפשטותם של עשבים רעים (ע"ר) רבים בהם התפתחה עמידות למנגנוני פעולה שונים של קוטלי עשבים להמשיך לקרוא איסוף, הרחקה והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר כאמצעי להתמודדות עם עשבים רעים בחימצה

סיכום בחינת ממשק הדברה של קשיון רולפסי מופחת ריסוסים באבטיח מללי מושקה

    מחבר:
  • מרי דפני ילין
  • און רבינוביץ

באבטיח מללי פירות בשלים המתפתחים על קרקע רטובה נרקבים כתוצאה מהפטריה קשיון רולפסי (Sclerotium rolfsii) ולא נאספים לשיווק

להמשיך לקרוא סיכום בחינת ממשק הדברה של קשיון רולפסי מופחת ריסוסים באבטיח מללי מושקה