מניעת הפגיעה ביבול החמנית של פטריית הריזופוס בתכשיר 'טהרן'

  מחבר:
 • תמר אלון
 • יפתח גלעדי
 • רבקה רביב
 • אבידע אלון

ריקבון הקרקפת בחמנית הוא מהגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זה בארץ ובעולם. הסיבה הישירה לריקבון זה היא פטריית הריזופוס אך גם גורמים אחרים כמו חרקים, ציפורים או ברד. נבדקה יעילות חומר החיטוי 'טהרן' על פטרייה זו.
להמשך קריאה מניעת הפגיעה ביבול החמנית של פטריית הריזופוס בתכשיר 'טהרן'

ריקבון הקרקפת בחמנית לפיצוח

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ'
 • אור רם
 • אבידע אלון

ריקבון הקרקפת בחמנית הוא מהגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זה בארץ ובעולם. הסיבה הישירה לריקבון זה היא פטריית הריזופוס אך גם גורמים אחרים כמו חרקים, ציפורים או ברד.
להמשך קריאה ריקבון הקרקפת בחמנית לפיצוח

הדברת עלקת החמנית בזנים חדשים בקרקע כבדה

  מחבר:
 • און רבינוביץ'

היקף גידול חמניות בגליל העליון ירד מ-14 אלף דונם ב-2001 ל-400 דונם ב-2016 בגלל עלקת החמנית. בשנים האחרונות נכנסו מספר זני מכלוא חדשים של חמניות שהראו סבילות או עמידות לה ולמרות שהזנים החדשים נמצאו עמידים ברמה גבוהה, עדיין קיים חשש סביר שבין מיליוני זרעי עלקת החמנית, ימצאו זרעים שיתגברו על מחסומי העמידות בזנים החדשים. לכן, נדרש למנוע או להקטין את הסיכוי להיטפלות ולהגדלת האילוח.
להמשך קריאה הדברת עלקת החמנית בזנים חדשים בקרקע כבדה

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

  מחבר:
 • איתי אופטובסקי

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב (armigera Helicoverpa) בגידול חמניות לפיצוח על ידי עידוד אוכלוסיות האויבים הטבעיים והפחתת השימוש בהדברה כימית
להמשך קריאה צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

חמניות לתחמיץ

  מחבר:
 • דוד שמש
 • ישי קציר

לאור בעיות בגידולי המספוא כמו מחלת ההתייבשות המאוחרת בתירס, ומחלת הארגוט, שהשביתה, נכון לעכשיו, את גידול הסורגום בארץ, רצוי לבחון חלופות נוספות בתחום גידולי המספוא. עבודה זו היא חלק ממחקר הבוחן חמניות כגידול לתחמיץ, ובוחנת זנים ומועדי זריעה לפוטנציאל היבול.
להמשך קריאה חמניות לתחמיץ