הנחיות לגידול חמניות לפיצוח

  מחבר:
 • אור רם
 • יגאל פלש
 • אבישי וזה
 • עידן ריצקר
 • יפתח גלעדי
 • עוזי נפתליהו
 • אשר אייזנקוט

החמניות מסתגלות לתנאי גידול שונים, והדבר מתבטא בתפוצתן הנרחבת בעולם. שורש החמנית הוא שיפודי ומסתעף, בעיקר בשכבת הקרקע העליונה. בשכבה זו קוטר בית השורשים עשוי להגיע לשני מטרים ויותר. חלק מסעיפי השורש מעמיקים בקרקע עד לשני מטרים. העלים שעירים, בעלי פטוטרות ארוכות וטרפים דמויי לב ומפורצים, היוצאים מן הגבעול בצורה נגדית לסירוגין. התפרחת היא קרקפת המורכבת מפרחים צינוריים דו-מיניים. הפרחים המרכזיים לרוב אינם חונטים. הפרי הוא זרעון המורכב מקליפה וזרע. פריחת החמנית אינה מושפעת מאורך היום אלא מהטמפרטורה, ולכן תקופת הגדילה מתקצרת בתנאים חמים

להמשיך לקרוא הנחיות לגידול חמניות לפיצוח

מניעת הפגיעה ביבול החמנית של פטריית הריזופוס בתכשיר 'טהרן'

  מחבר:
 • תמר אלון
 • יפתח גלעדי
 • רבקה רביב
 • אבידע אלון

ריקבון הקרקפת בחמנית הוא מהגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זה בארץ ובעולם. הסיבה הישירה לריקבון זה היא פטריית הריזופוס אך גם גורמים אחרים כמו חרקים, ציפורים או ברד. נבדקה יעילות חומר החיטוי 'טהרן' על פטרייה זו.
להמשיך לקרוא מניעת הפגיעה ביבול החמנית של פטריית הריזופוס בתכשיר 'טהרן'

ריקבון הקרקפת בחמנית לפיצוח

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ
 • אור רם
 • אבידע אלון

ריקבון הקרקפת בחמנית הוא מהגורמים העיקריים לאבדן יבול בגידול זה בארץ ובעולם. הסיבה הישירה לריקבון זה היא פטריית הריזופוס אך גם גורמים אחרים כמו חרקים, ציפורים או ברד.
להמשיך לקרוא ריקבון הקרקפת בחמנית לפיצוח

הדברת עלקת החמנית בזנים חדשים בקרקע כבדה

  מחבר:
 • און רבינוביץ

היקף גידול חמניות בגליל העליון ירד מ-14 אלף דונם ב-2001 ל-400 דונם ב-2016 בגלל עלקת החמנית. בשנים האחרונות נכנסו מספר זני מכלוא חדשים של חמניות שהראו סבילות או עמידות לה ולמרות שהזנים החדשים נמצאו עמידים ברמה גבוהה, עדיין קיים חשש סביר שבין מיליוני זרעי עלקת החמנית, ימצאו זרעים שיתגברו על מחסומי העמידות בזנים החדשים. לכן, נדרש למנוע או להקטין את הסיכוי להיטפלות ולהגדלת האילוח.
להמשיך לקרוא הדברת עלקת החמנית בזנים חדשים בקרקע כבדה

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח

  מחבר:
 • איתי אופטובסקי

צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב (armigera Helicoverpa) בגידול חמניות לפיצוח על ידי עידוד אוכלוסיות האויבים הטבעיים והפחתת השימוש בהדברה כימית
להמשיך לקרוא צמצום פגיעת זחלי תנשמית האביב בגידול חמניות לפיצוח