פיתוח גישות מתקדמות מבוססות תמונה לזיהוי מוקדם של עלקת חמנית תוצאות ניסויי שדה משנת 2022

  מחבר:
 • רן לאטי
 • חנן אייזנברג
 • גיא עצמון

העלקת הינה עשב טפיל שורש המוביל לפחיתת יבול בחמנית ובגידולי מפתח נוספים המתפרשים על שטחים נרחבים בכל הארץ. קוטלי עשבים (אימזאפיק בחמנית) הינם האמצעי המרכזי להתמודדות עם בעיה זו אולם, ממשקי ההדברה הקיימים כיום מתעלמים לחלוטין מהשונות המרחבית הקיימת בשדות וחומרי ההדברה מיושמים בצורה הומוגנית על כל השדה. ניתן להניח כי נעשה שימוש מיותר בכמות רבה של קוטלי עשבים ביישום באזורים בהם לא קיימת עלקת. במקרים מסוימים קוטל העשבים פוגע בהתפתחות הפונדקאי (צמחי החמנית) ולכן ישנה חשיבות להימנע מיישום כאשר ניתן. להמשיך לקרוא פיתוח גישות מתקדמות מבוססות תמונה לזיהוי מוקדם של עלקת חמנית תוצאות ניסויי שדה משנת 2022

מבחן עומדים בחמנית מזן "עמק 6" עין השלושה – 2022 – 1.1.22

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • אור רם
 • יוחאי בן גל

בשנים האחרונות חל מהפך במזרע החמניות בארץ. היום זורעים כ-12,000 דונם בשנה לעומת 40,000 דונם בעבר. במשך שנים רבות גידלו את הזן ד.י.3 והיום שולט במזרע המכלוא "עמק 6" שהוא המבוקש ע"י הסוחרים. המעבר מד.י.3 לעמק 6 מצריך בחינה מחודשת של אגרוטכניקת הגידול, כי העמק 6 שונה לחלוטין מהד.י.3 ברמת היבול, במופע הצמחי ברגישות למחלות ועוד. לכן עלה הצורך בין היתר לבחון מחדש את עומד הצמחים המיטבי לקבלת יבול ואיכות טובים. מטרת מבחן זה היא לבדוק מה השפעת עומד הצמחים בשדה על הצמחים, על היבול ועל רכיבי איכותו. להמשיך לקרוא מבחן עומדים בחמנית מזן "עמק 6" עין השלושה – 2022 – 1.1.22

סיכום מבחני זנים בחמניות – עונת 2022

  מחבר:
 • אור רם
 • יואב גולן
 • יונתן עמנואל
 • יורם שטיינברג
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • נועם עמיר
 • אהרון גלזר
 • יגב קילמן
 • יוחאי בן גל

בעונת הגידול 2022 הוצבו שלושה מבחני זנים בחמניות בהשקיה ובמחזור שלחין. מטרת המבחן היא להשוות בין זני חמניות קיימים וחדשים, כדי לשפר את יבול החמניות ואת איכות הזרעונים. במבחן נבדקו חמישה זנים, כולם מכלואים של חברת זרעי שער העמקים, כשהמכלואים הוותיקים יותר – עמק 6 ו- SHS 46 – משמשים כזני הביקורת. להמשיך לקרוא סיכום מבחני זנים בחמניות – עונת 2022

מבחן עומדים בחמנית מכלוא "עמק 6" עין השלושה – 2022

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • אור רם
 • יונתן עמנואל

במשך שנים רבות שלט במזרע הזן ד.י.3 , כיום מגדלים בעיקר את המכלוא "עמק 6" (60% התאם עצמי). במעבר למכלוא חדש קיים הצורך בניסויי שדה על מנת ללמוד את אגרוטכניקת הגידול המתאימה לו: השקיה, דישון, עומד, מחלות ועוד. כל זאת כדי לקבל יבול גבוה עם איכות זרעונים על פי דרישות השוק להמשיך לקרוא מבחן עומדים בחמנית מכלוא "עמק 6" עין השלושה – 2022