השקיית חמניות 2023 – פגישת מגדלים ינואר 2024

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • יואב גולדשמיט
  • יגב קילמן
  • עמוסי ליבמן
  • צבר קמה

חקלאים יקרים,
מצ"ב מצגת נבחרת מכנס חמניות, מללי ומבט לעתיד.