השפעת עיטוי זרעים בתכשיר אפרון על נגיעות כשותית בחימצה; אלונים והזורע, 2021

משמעות הבדיקה- אם יסתבר שקיימת השפעה הרי שתכשיר המיושם על הזרעים משפיע על התבטאות הנגיעות במחלה על עלוות הצמח שבועות רבים לאחר הזריעה להמשיך לקרוא השפעת עיטוי זרעים בתכשיר אפרון על נגיעות כשותית בחימצה; אלונים והזורע, 2021

הדברת עשבים באספסת מסילות – 2020

    מחבר:
  • מור נויברט
  • רותם סולץ
  • טוביה יעקובי
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • יפתח גלעדי

באספסת בעיות עשבייה קשות, שתי קבוצות עשבים קשיי הדברה, רחבי עלים, דגניים
מיעוט תכשירים מורשים להדברה: דקטאל, דיביקאן, רגלון, קרב הרעיון הכללי: מניעת הצצת עשבי הקיץ באספסת מבוססת משנה שניה ואילך הטיפול יתבצע לאחר קציר חורפי לשחמיץ ניסויים מ- 2004 ועד היום

להמשיך לקרוא הדברת עשבים באספסת מסילות – 2020