הדברת עשבים באספסת מסילות – 2020

  מחבר:
 • מור נויברט
 • רותם סולץ
 • טוביה יעקובי
 • גיא אכדרי
 • חנן אייזנברג
 • יפתח גלעדי

באספסת בעיות עשבייה קשות, שתי קבוצות עשבים קשיי הדברה, רחבי עלים, דגניים
מיעוט תכשירים מורשים להדברה: דקטאל, דיביקאן, רגלון, קרב הרעיון הכללי: מניעת הצצת עשבי הקיץ באספסת מבוססת משנה שניה ואילך הטיפול יתבצע לאחר קציר חורפי לשחמיץ ניסויים מ- 2004 ועד היום

להמשיך לקרוא הדברת עשבים באספסת מסילות – 2020

התמודדות עם נובר הקנה המנוקד בסורגום סתווי לאחר הקציר הראשון שדה אליהו 2020

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ
 • אור רם
 • יואב גולן
 • בצלאל גבריאלי

סורגום הוא דגן המשמש לייצור תחמיץ קיצי להאבסת בעלי חיים. בשנים האחרונות נגרם נזק קשה בחידוש הגידול במחזור השני בשל נגיעות גבוהה בנובר הקנה המנוקד – Chilo partellus, עד כדי סיכון רווחיות הגידול. אוכלוסיית מזיק זה מתבססת בשדה במהלך הגידול הראשון, ולאחר הקציר נותרים זחלים וגלמים בבסיס קני הצמחים, המגיחים מיד לאחר הקציר. במקביל, מתחדשת הטלה חדשה, וקודקודי הצימוח של הגידול נתקפים על ידי זחלים המתיישבים בהם ומונעים את התחדשות הצימוח

להמשיך לקרוא התמודדות עם נובר הקנה המנוקד בסורגום סתווי לאחר הקציר הראשון שדה אליהו 2020

מכתב למגדלים – ארגוט בסורגום ומהנעשה בארגון – ספטמבר 2020

  מחבר:
 • יואב גולן

מכתב למגדלים,
למגדלי הסורגום שלום רב,
לפני מספר ימים התגלה שדה סורגום בדרום בעל נגיעות נמוכה של ארגוט. השדה היה חלקה מעורבת של הזן פניקס וחניבעל. הזן פניקס בכיר יותר ולכן פרח מוקדם יותר ואכן נמצאה רמת נגיעות רבה יותר בזן זה

להמשיך לקרוא מכתב למגדלים – ארגוט בסורגום ומהנעשה בארגון – ספטמבר 2020

הנחיות לעונה למגדלי השקדים

אנו נמצאים בסיומה של עונה טובה מאוד, אשר התברכה בכמות יבולים גבוהה ברוב
המטעים בארץ. הדבר נבע מעונת חורף שהיטיבה עם הגידול במנות קור מספיקות,
ומאביב מתון שאפשר התפתחות פרי וצימוח טובים. כמו כן, התאפיין הגידול השנה
בנגיעות נמוכה יחסית בעש החרוב ובעש המשמש

להמשיך לקרוא הנחיות לעונה למגדלי השקדים