דו"ח שנתי למועצת הצמחים 2023 אודות בוטרויוספרה באבוקדו

    מחבר:
  • מרי דפני ילין

בשנים האחרונות חלה עליה בביקוש לפירות האבוקדו (Presea Americana) בעולם, ובעקבות כך חל גידול משמעותי בנטיעות. על מנת לשפר את היבולים לדונם, נבחנה על ד"ר רן אראל היכולת להעלות את ריכוזי הזרחן בממשק הדישון.

להמשיך לקרוא דו"ח שנתי למועצת הצמחים 2023 אודות בוטרויוספרה באבוקדו