השפעת עיטוי זרעים בתכשיר אפרון על נגיעות כשותית בחימצה; אלונים והזורע, 2021

משמעות הבדיקה- אם יסתבר שקיימת השפעה הרי שתכשיר המיושם על הזרעים משפיע על התבטאות הנגיעות במחלה על עלוות הצמח שבועות רבים לאחר הזריעה להמשיך לקרוא השפעת עיטוי זרעים בתכשיר אפרון על נגיעות כשותית בחימצה; אלונים והזורע, 2021