סקר חלקות פלחה – גד"ש נגב -2022

    מחבר:
  • ליאור גבר

מטרת הסקר – קבלת תמונת מצב לגבי היקפי הגידול לייעודים השונים
(שחת, תחמיץ, גרעינים)