מניעת הצצת עשבים על שלוחת הטפטוף באבטיח מללי עין השלושה 1.1.22

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • ארז ווילוז'ני
 • איתי רבינוביץ
 • יוחאי בן גל

מבחן למניעת הצצת עשבים מאוחרת על שלוחת הטפטוף באבטיח מללי התבצע בחלקה בה רמת השיבוש בעשבים הייתה נמוכה יחסית. העשב השולט היה ירבוז שרוע. הניסוי כלל 10 טיפולים של תכשירים למניעת הצצת עשבים וחלקת היקש, התכשירים רוססו בפס ברוחב כחצי מטר על שלוחת הטפטוף בלבד והופעלו בהשקיית טפטוף, לא התקבלו הבדלים מובהקים ביעילות הטיפולים במניעת הצצת עשבים ואף אחד מהטיפולים לא היה שונה באופן מובהק מההיקש להמשיך לקרוא מניעת הצצת עשבים על שלוחת הטפטוף באבטיח מללי עין השלושה 1.1.22

בחינת קווי מללי חדשים ליבול, איכות ורגישות לתופעת הגירודים

  מחבר:
 • און רבינוביץ
 • אור רם
 • עמית רוזנברג
 • אביה פדידה-מאירס
 • איתמר אהרוני
 • אבישי עמרם

גידול אבטיחים לשם ייצור זרעים לפיצוח הפך בשנים האחרונות לאחד הגידולים העיקריים בגידולי השדה. זן האבטיח המקומי "מללי" הוא הזן העיקרי במזרע, הודות לזרעיו הבהירים והנוחים לפיצוח. עם זאת, הבעיה העיקרית המאפיינת זן זה היא תופעת ה"גירודים" בקליפת הזרע. מניסויים שנערכו בעבר עלה כי הימנעות מהשקיה החל משלב הפריחה הזכרית ובמהלך החנטה, ועד לקבלת פירות בקוטר של כ-10 ס"מ, מפחיתה את הבעיה באופן ניכר, אך לא תמיד מונעת אותה להמשיך לקרוא בחינת קווי מללי חדשים ליבול, איכות ורגישות לתופעת הגירודים