סיכום בחינת ממשק הדברה של קשיון רולפסי מופחת ריסוסים באבטיח מללי מושקה

  מחבר:
 • מרי דפני ילין
 • און רבינוביץ

באבטיח מללי פירות בשלים המתפתחים על קרקע רטובה נרקבים כתוצאה מהפטריה קשיון רולפסי (Sclerotium rolfsii) ולא נאספים לשיווק

להמשיך לקרוא סיכום בחינת ממשק הדברה של קשיון רולפסי מופחת ריסוסים באבטיח מללי מושקה

עשבי בר כפונדקאים לווירוסים ולכנימת עש הטבק, הגורמים להפצת וירוסים בשדות אבטיח מללי לגרעינים

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • עידן ריצקר
 • שירלי גזית
 • סבטלנה קונצידלוב
 • מוראד גאנם

מטרות המחקר:
1 .נגיעות עשבי בר בוירוסים שמדביקים דלועיים
2 .מועד הגעת הוירוסים לעשבים שונים מסביב לשטחי אבטיח מללי
3 .מועד המצאות כע"ט בסביבה ובשטחי האבטיח

להמשיך לקרוא עשבי בר כפונדקאים לווירוסים ולכנימת עש הטבק, הגורמים להפצת וירוסים בשדות אבטיח מללי לגרעינים

יישום קוטלי מחלות למניעת התמוטטות מוקדמת הנובעת ממחלות קרקע של הגידול אבטיח מללי, סיכום תצפיות מעונת גידול 2020

  מחבר:
 • עידן ריצקר
 • עוזי נפתליהו
 • שירלי גזית
 • אברהם גמליאל

תופעת ההתמוטטות המוקדמת במללי נגרמת ככל הנראה משילוב של מספר פטריות קרקע בתמונה רואים צמחים בודדים שמתו מוקדם משאר השדה, התופעה נפוצה בהמון שדות, בחלקם ברמה גבוהה מאוד ובחלקם פחות, הפטריות המעורבות נפוצות ברוב קרקעות הנגב ולכן הפוטנציאל להתפרצות גדול

להמשיך לקרוא יישום קוטלי מחלות למניעת התמוטטות מוקדמת הנובעת ממחלות קרקע של הגידול אבטיח מללי, סיכום תצפיות מעונת גידול 2020

מה ירוק מבחוץ ודלק מבפנים?

  מחבר:
 • מאיה מליניאק
 • יורם גרשמן

מידי שנה מגדלים בישראל כ-40,000 דונם של אבטיחים מזן מללי למען תעשיית הפיצוחים המקומית (גרעיני אבטיח). בסיום הגידול נקטפים ומסודרים האבטיחים בשורות בשדה בעזרת מגוב ולאחר מכן מועלים בעזרת מסוע אל קומביין בו הם מרוסקים ומועברים למכונת הדייש. במכונה מופרדים הגרעינים מהציפה (האדום של האבטיח) ומקליפת האבטיח, נאספים ונשמרים במיכל בעוד הציפה והקליפות נזרקים חזרה לשדה

להמשיך לקרוא מה ירוק מבחוץ ודלק מבפנים?

עשבי בר כפונדקאים לוירוסים וכנימת עש הטבק הגורמים להפצת וירוסים באבטיח מללי לגרעינים

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • סבטלנה קונצידלוב
 • עידן ריצקר
 • שירלי גזית
 • מוראד גאנם

אבטיח מללי הוא אחד מגידולי השדה החשובים בארץ. וירוסים המועברים על ידי כנימת עש הטבק מהווים בעיה קשה אחת לכמה שנים בגידול זה והם יכולים לגרום לאובדן מוחלט של היבול בחלק מהשדות. זריעה מוקדמת היא אחת הדרכים להתחמק מהכנימה והנזק של הוירוסים בתחילת הגידול, אולם יש שנים שכנימות ואיתם הוירוסים שהן מעבירות מגיעות לשדות מאוד מוקדם. ההנחה היא שהכנימות והוירוסים שהן מעבירות באבטיח מגיעים מעשבים הנמצאים מסביב לחלקות

להמשיך לקרוא עשבי בר כפונדקאים לוירוסים וכנימת עש הטבק הגורמים להפצת וירוסים באבטיח מללי לגרעינים

איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק – 2019

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • קרן סלינס
 • חן חיים
 • עמנואל לויטין
 • רון סגל

מפת יבול אותה ניתן להפיק כיום מקומביינים וקטפות כותנה מאפשרת להבין טוב יותר את השונות ביבול ולעיתים הצלבת מפת היבול עם נתונים אחרים מייצרת תובנות המסייעות לשיפור ממשק הגידול. בגידול אבטיח לפיצוח לא קיימת שיטה ליצירת מפת יבול. ניסוי חלוצי זה נועד לבחון את האפשרות לייצור מפת יבול לשדה אבטיח על ידי פיתוח אלגוריתם שיפיק מפה כזו מצילומי רחפן. בשלבים מוקדמים יותר מיפינו כך את השיבוש בעשבייה.. לאחר סידרת צילומים במהלך העונה סימנו לקראת האסיף ריבועים בשדה שאופיינו בשונות במספר האבטיחים ובגודלם. לאחר צילום השטח ספרנו ושקלנו את האבטיחים בכל ריבוע. נתונים אלה שימשו לכיול אלגוריתם  שחישב יבול ליחידת שטח על ידי אומדן המשקל לכל אבטיח בנפרד. נמצא מתאם גבוה מאוד בין היבול בשטח לבין אומדן היבול של האלגוריתם שפותח. מתאם זה שימש ליצירת מפת יבול לכל השטח (המיפוי מבוסס על מיקום ומשקל של כ 360,000 אבטיחים שהיו בשדה) . נמצא קשר ראשוני בין עוצמת השיבוש בעשבייה לבין היבול. נראה שניתן להגיע למיפוי היבול בשדה אבטיח אך יש צורך לחזור על הבדיקה כדי לאמת את דיוק האומדנים של האלגוריתמים במקרים אחרים להמשיך לקרוא איתור בעיות בגידול והכנת מפת יבול באבטיח לפיצוח בחישה מרחוק – 2019