אבטיח לגרעינים, משטרי השקיה ובקרתם בעזרת הצמח ומתח המים בקרקע ומדידת היבול בחישה מרחוק

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן
 • רון סגל
 • אנה ברוק

כחלק מהמאמץ הנמשך לזהות קריטריונים כדי לדייק את השקיית האבטיח לגרעינים במטרה להגיע ליבול מירבי אך ללא גרודים על קליפת הגרעינים, הוצב ניסוי דו-גורמי המשלב: 3 מועדים של תחילת ההשקיה עם 2 רמות השקיה להמשיך לקרוא אבטיח לגרעינים, משטרי השקיה ובקרתם בעזרת הצמח ומתח המים בקרקע ומדידת היבול בחישה מרחוק

יישום קוטלי מחלות למניעת התמוטטות מוקדמת הנובעת ממחלות שוכנות קרקע באבטיח מללי סיכום מחקר עונת 2021

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • דר לאה צרור
 • גיא רשף

תופעת התמוטטות מוקדמת באבטיח מללי להמשיך לקרוא יישום קוטלי מחלות למניעת התמוטטות מוקדמת הנובעת ממחלות שוכנות קרקע באבטיח מללי סיכום מחקר עונת 2021

הדברת מחלות שוכנות קרקע באבטיח מללי באמצעות קוטלי פטריות

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • עוזי נפתליהו
 • גיא רשף
 • לאה צרור

בחלקה מאולחת מאוד בשתי פטריות שוכנות קרקע, מקרופמינה – Macrophomina phaseolina ומונוספורקוס Mosonsporascus cannonballus נבדקה יעילות קוטל הפטריות עמיסטאר (Azoxistrobin) להפחתת תסמינים והתבססות הפתוגנים בצמחים להמשיך לקרוא הדברת מחלות שוכנות קרקע באבטיח מללי באמצעות קוטלי פטריות