אומדן העמידות לחלדונות העלה, הקנה והצהוב בזני חיטה חדשים

    מחבר:
  • סמדר עזרתי
  • חנן סלע
  • יעקב מניסטרסקי
  • איתן מלאת
  • משה רונן

תיאור העונה:
● כמות משקעים גבוהה וטמפרטורות ממוצעות לעונה שהיוו תנאים טובים להתפתחות חלדון צהוב, עלה, וקנה

להמשיך לקרוא אומדן העמידות לחלדונות העלה, הקנה והצהוב בזני חיטה חדשים