דו"ח סיכום מחקר הדברת עשבים סלקטיבית בחיטה

  מחבר:
 • אנה ברוק
 • אריה בוסק

במסגרת המחקרים קודמים 2021-2022 פותח כלי שמתבסס על שלבי עבודה הבאים: 1) צילומי רחפן עם מצלמת ספקטרלית ברזולוציה גבוהה (עד 2 ס"מ לפיקסל מגובה 50 מ'), 2) מודל פוטוגרמטרי לחילוץ מודל פני השטחDSM  ואומדן של פרמטרים כגון נפח הנוף, ביומסה וגודל הצמרת, 3) מודל פענוח ספקטרום-צורה מבוסס אלגוריתם למידה עמוקה CNN.

להמשיך לקרוא דו"ח סיכום מחקר הדברת עשבים סלקטיבית בחיטה

מבחן זני חיטה לגרגרים – חוות גילת 2023

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • דוד בונפיל

מבחן זני חיטה בכירים נבחנו בתנאי הנגב הדרומי (לכאורה תנאי גידול קשים). המבחן כלל 10 זנים וקווים ונזרע בשטחי חוות גילת. הזנים נבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים במחזור הפלחה בנגב.

להמשיך לקרוא מבחן זני חיטה לגרגרים – חוות גילת 2023

הצנעת מונעי הצצה לקראת גידול חיטה באמצעות מזרעת אי פליחה

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • עוזי נפתליהו
 • רמי פולקו
 • לב ליטבינוב
 • יניב בלושטיין
 • ניצן קאופמן
 • אביב זינגר

במטרה לבחון שיטה להתמודדות עם עשבים בגידול חיטה בממשק אי פליחה, בחנו בשני אתרים שיטה הנהוגה במקומות אחרים בעולם של ריסוס מונעי הצצה טרם זריעת החיטה והצנעתם באמצעות המזרעה.

להמשיך לקרוא הצנעת מונעי הצצה לקראת גידול חיטה באמצעות מזרעת אי פליחה

דוח סיכום ניסוי לשיפור ממשק הגידול תחת ממשק אי פליחה

  מחבר:
 • ליאור גבר

במטרה לבחון שיטה להתמודדות עם עשבים בגידול חיטה בממשק אי פליחה בחנו בשני אתרים שיטה הנהוגה במקומות אחרים בעולם של ריסוס מונעי הצצה טרם זריעת החיטה והצנעתם באמצעות המזרעה במהלך הזריעה , הניסויים בוצעו ברוחמה (עם מזרעת טריפל דיסק) ובבית קמה (עם מזרעת ג'ון דיר דיסק בודד) במהלכם רוססו מספר תכשירים לפני זריעת החיטה ולאחר הריסוס נזרעו החלקות באמצעות מזרעות אי פליחה , מבחינת בטיחות לחיטה בניסוי שנזרע באמצעות מזרעת הטריפל דיסק (רוחמה) לא נצפו הבדלים ויזואלים או אחרים בהצצה, במהלך הגידול וביבול הגרעינים ואיכותם בין הטיפולים השונים להיקש , לעומת זאת בניסוי שנזרע באמצעות מזרעת ג'ון דיר דיסק בודד (בית קמה) רוב הטיפולים פגעו ויזואלית ומספרית בהצצה (היבול לא נקצר ניסוי זה ) . בשני הניסויים לא הייתה הצצה מספקת של עשבים כך שלא הצלחנו ללמוד דבר לגבי יעילות הטיפולים והשיטה.

להמשיך לקרוא דוח סיכום ניסוי לשיפור ממשק הגידול תחת ממשק אי פליחה