תצפית בחינת זני תירס מספוא בזריעה מאוחרת, הזורע – 2020

  מחבר:
 • יואב גולן
 • ערן גבאי
 • רני יפעה
 • אסף סולומן

תירס מספוא לתחמיץ הינו גידול שכיח בשדות הארץ ומשמש לרוב כגידול שני בממשק דו-גידול לאחר קציר החיטה למספוא. התירס הינו צמח המושפע מאורך היום, וככל שהוא נזרע מאוחר יותר – כך תפגע יכולת ייצור הביומסה. קרי – יפגע יבול החומר היבש לעומת זריעות מוקדמות

להמשיך לקרוא תצפית בחינת זני תירס מספוא בזריעה מאוחרת, הזורע – 2020

המלצות לקראת זריעת תירס 2020

גידול תירס למספוא – רקע
• מבין צמחי המספוא הקיציים, מצטיין התירס בפוטנציאל צבירת חומר
יבש כללי.
• הזמן האופטימלי לזריעה הוא מאמצע מרץ – עד תחילת מאי.
• זריעה במועדים אלה מביאה לקבלת יבול מרבי והתחמקות
מפגיעה של מזיקי הקיץ העיקריים שהם: לפיגמה,נוברי התירס
האירופי והמזרחי , סזמיה וכנימות עלה.
• אפשר לזרוע גם מאוחר יותר אך משך הגידול יתקצר בהדרגה
והיבולים ירדו

להמשיך לקרוא המלצות לקראת זריעת תירס 2020

מונעי הצצה בתירס לתחמיץ צבר קמה 2019

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • נועם עמיר
 • מנחם אליה

רקע:
• הניסוי הוצב בחלקה 150 בשותפות צבר-קמה.
• תירס מזן 31 נזרע ב4/7 לאחר חיטה לתחמיץ.
• מרווח השורות ע"ג הערוגה 57 ס"מ.
• ההנבטה בוצעה משלוחה במרכז הערוגה במנה של
100 מ"ק\ד'.
• במהלך ההנבטה, לאחר 75 מ"ק\ד' הוזרקו
בכימיגציה דרך שלוחות הטפטוף 80 סמ"ק\ד'
אטרנקס.
• בתאריך 31/7 טופלה החלקה בלאודיס, 225
סמ"ק\ד'.

להמשיך לקרוא מונעי הצצה בתירס לתחמיץ צבר קמה 2019

מחלת הנבילה בתירס למסלוא – סיכום ניסויים 2019

  מחבר:
 • אופיר דגני
 • און רבינוביץ
 • אסף חן
 • שלומית דור

להלן מצגת העוסקת בנושא התבססות הפתוגן (Magnaporthiopsis maydis) בתירס מספוא, יחסי הגומלין שלו עם אנדופיטים אחרים בצמח והשפעתו על ערכו התזונתי של תחמיץ התירס להזנת בקר

להמשיך לקרוא מחלת הנבילה בתירס למסלוא – סיכום ניסויים 2019