מחלת הנבילה בתירס למסלוא – סיכום ניסויים 2019

    מחבר:
  • אופיר דגני
  • און רבינוביץ
  • אסף חן
  • שלומית דור

להלן מצגת העוסקת בנושא התבססות הפתוגן (Magnaporthiopsis maydis) בתירס מספוא, יחסי הגומלין שלו עם אנדופיטים אחרים בצמח והשפעתו על ערכו התזונתי של תחמיץ התירס להזנת בקר

להמשיך לקרוא מחלת הנבילה בתירס למסלוא – סיכום ניסויים 2019