המלצות למגדלי תירס

#הנחיות_והמלצות #מגדלי_תירס #תירס
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות מפרסם הנחיות והמלצות להתמודדות עם המזיק גדודנית פולשת (Spodoptera frugiperda).


מדובר בעש פולש ומזיק רב-פונדקאי, שמקורו באמריקה.
בקיץ 2020 פלש המזיק לישראל. לראשונה הוא נצפה באזור הנגב המערבי, ומשם התפשט לאזורים רבים נוספים בישראל.
נכון למועד זה, נראה המזיק בגידולים תירס, סורגום ובאוכלוסיות נמוכות בסיטריה, אך קיים פוטנציאל לפגיעה בגידולים נוספים.
לפרטים המלאים, היכנסו >> https://go.gov.il/Spodopterafrugiperda