טבלאות יעילות קוטל עשבים בפלחה: פברואר 2021 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר

חקלאים יקרים,
מצ"ב טבלה נוחה לעיונכם אודות אפקטיביות קולי עשבים שונים בהתאם לגידולים.
הטבלה הינה חלק מחקלאים יקרים מכנס הדברת עשבים שנערך ב-30 לנובמבר 2023.

להמשיך לקרוא טבלאות יעילות קוטל עשבים בפלחה: פברואר 2021 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים: שדה יואב 2023 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • ניצן קאופמן
 • ניצן קוסינסקי
 • ניצן שדה

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ שדה יואב נמצא שיבוש רב בחרדל.
הוחלט לבצע ניסוי להדברת החרדל בשני מועדים.
התלתן מזן תבור נזרע ב-20/12/22 על כרב חיטה לשחת, והציץ ב-2/1/23.

להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים: שדה יואב 2023 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

הנחיות ורעיונות להדברת עשבים (בדגש על גידול חיטה) – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • ליאור גבר

חקלאים יקרים,
מצ"ב מצגת מכנס הדברת עשבים שנערך ב-30 לנובמבר 2023 המעמיקה בהדברת עשבים עם דגש על גידולי חיטה.

להמשיך לקרוא הנחיות ורעיונות להדברת עשבים (בדגש על גידול חיטה) – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

הנחיות להדברת עשבים בחיטה – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • ליאור גבר
 • עוזי נפתליהו

למגדלים שלום,
באופן מסורתי, אנו נוהגים לקיים כנס בנושא הדברת עשבים בתקופה זו של סיום זריעות החיטה והתחלת הדברת העשבים בשדות החיטה המוקדמים.

להמשיך לקרוא הנחיות להדברת עשבים בחיטה – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

ניהול בר קיימא של משאבי הקרקע המים וממשקים עם הסביבה בסימן "מים, מקור לחיים" לכבוד יום הקרקע העולמי 2023

מסמך זה יוצא לאור כחלק מהליך לקידום מדיניות חקלאות סביבתית במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר. במסגרת ההליך, הוגדרה החקלאות הסביבתית באופן הבא:
חקלאות יצרנית ורווחית, המייצרת מזון טרי ובריא, שואפת לייעול השימוש במשאבי
הטבע, לצמצום ההשפעות החיצוניות השליליות של פעילותה ולהעצמת תועלותיה החיצוניות.

להמשיך לקרוא ניהול בר קיימא של משאבי הקרקע המים וממשקים עם הסביבה בסימן "מים, מקור לחיים" לכבוד יום הקרקע העולמי 2023

סיכום כנס הגנת הצומח משקי הדרום

  מחבר:
 • מתניה צונץ

כע"ט: נראית התחדשות של המזיק
הליוטיס: בחלקות בודדות יש התחדשות של הליוטיס חשוב לעקוב ולקבל החלטה לפי מצב השטח, התקדמות הגידול והזמן לשילוך
זחל ורוד: עברנו את השלב הראשון של מחזור החיים וכרגע נמצאים בשלב הגחת הבוגרים. ההדברה מכוונת בעיקרה להדברת בוגרים ומעט להדברת זחלים שבקעו ובדרכם לתוך ההלקט. להמשיך לקרוא סיכום כנס הגנת הצומח משקי הדרום