דו"ח מזיקים מיום 10 לאוגוסט 2020

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

מוצצים – רואים תמותה של ציקדות כתוצאה מפטריה אנטמופתוגנית והריסוסים נגד כע"ט.
כע"ט – רוב החלקות לאחר טיפול אחד, חלקות שקיבלו טיפול מוקדם קיבלו טיפול נוסף. נראה כי הריסוסים היו יעילים ולרוב לא ניצפת התחדשות. במידה והנגיעות חוזרת יש להתייעץ עם מדריכי ההדברה.
הליותיס – יש מעט חלקות בהן אפשר למצוא את המזיק. טיפולים בהתאם בשילוב עם חומרים כנגד מזיקים אחרים שנמצאים בשדה במידת הצורך.
ז.ורוד – עלייה מתונה בנגיעות, ברוב אזורי הגידול. חלקות בודדות עם ביצים וזחלים בהלקטים – טיפולים בהתאם.
זיפית – עלייה בזיפית בעיקר בחלקות שאין טיפולים נגד זחל ורוד

להמשיך לקרוא דו"ח מזיקים מיום 10 לאוגוסט 2020

סיכום מערך ניטור וסקרים השרותים להגנת הצומח ולביקורת

    מחבר:
  • עמי הברמן

עש הגדודים הסתוי – מוצאו של מין זה ביבשת אמריקה. הוא אחד ממזיקי הצמחים החשובים ביותר בעולם וגורם לנזקים קשים ליותר מ 50 מיני צמחים ממשפחות שונות, בעיקר דגניים כגון תירס וסורגום אך גם בירקות שונים ובכותנה

להמשיך לקרוא סיכום מערך ניטור וסקרים השרותים להגנת הצומח ולביקורת

מכתב למגדלים בנושא יישום פרומונים והדברת כנימות עלה

למגדלים, מדריכים ופקחים,
עונת הכותנה בפתחה ואנחנו נערכים להתמודדות עם המזיקים.
הלקטית ורודה – ברוב אזורי הגידול נצברו מספיק ימי מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה (נתוני צבירת ימי מעלה לפי אזורים ניתן למצוא באתר המועצה). יש לדאוג ליישום הבלבול בשטח לא יאוחר משבועיים לפני הופעת הכפתורים הראשונים בהתאם למועדי הזריעה. כלומר, יישום הבלבול בשטח בשלב של ארבעה עלים אמיתיים

להמשיך לקרוא מכתב למגדלים בנושא יישום פרומונים והדברת כנימות עלה

רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעיל

    מחבר:
  • נטע מור
  • יעקב גוטליב

הרשימה שלהלן נועדה להקל על ציבור המשתמשים ולרכז עבורם את התכשירים במיון לפי החומר הפעיל. בנוסף, הכנסנו ברשימה זו גם תכשירים מקוריים המכילים בתוכם חומרים פעילים מוכרים. התכשיר המסחרי המופיע בתחילת כל שורה בטבלה, הוא לרוב התכשיר הראשון מסוגו שהופיע בשוק. ייתכן שוני בפורמולציה ובריכוזי החומר הפעיל בין התכשירים המכילים אותו חומר פעיל, ויש להיצמד להנחיות התווית של כל אחד מהתכשירים בנפרד. הרשימה אינה מכילה תכשירים שאין להם תכשירים מקבילים. אין דפון זה מהווה המלצה לשימוש בתכשיר כלשהו

להמשיך לקרוא רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעיל