אחרי הגשמים – המלצות טיפול לפני זריעת פלחה

מתחילת נובמבר החלו לרדת גשמים אשר הנביטו עשבים רבים, זו הזדמנות פז שיש לנצל כדי להדביר עשבים לפני זריעת החיטה. לעשבים הדגניים יש ציצת שורשים אשר אוחזים קרקע לחה, כאשר עובר הקולטיבטור הוא הופך את העשבים אך מרביתם מצליחים לשלוח שורש לעומק ולחדש צימוח. זה אופייני לדגניים ופחות לרחבי העלים

להמשיך לקרוא אחרי הגשמים – המלצות טיפול לפני זריעת פלחה

המשרד להגנת הסביבה יוצא למבצע ארצי לאיסוף ולפינוי של פסולת חומרי הדברה

המבצע כולל איסוף ופינוי של פסולת חומרי הדברה, שאריות שפג תוקפן, חומרים שיצאו משימוש וחומרים באריזות פגומות

להמשיך לקרוא המשרד להגנת הסביבה יוצא למבצע ארצי לאיסוף ולפינוי של פסולת חומרי הדברה

רשימת גידולים מותרים ואסורים ביישום בוצה לאחר עדכון התקנות

בהמשך למכתב מתאריך ה 4 באוקטובר 2020 בנוגע לעדכון תקנות הבוצה, משרד הבריאות גיבש רשימת גידולים אסורים ומותרים ביישום בוצה, בשיתוף עם משרד החקלאות

להמשיך לקרוא רשימת גידולים מותרים ואסורים ביישום בוצה לאחר עדכון התקנות

עדכון תקנות הבוצה – הודעה לחקלאים

תקנות הבוצה עודכנו בספטמבר ע"י המשרד להגנת הסביבה – תקנות המים (מניעת זיהום
מים) (שימוש בבוצה וסילוקה) (תיקון) התש"ף – 2020. בעקבות העדכון, החל מתאריך ה- 1 בנובמבר 2020 חל איסור על יישום בוצה (כולל קומפוסט בוצה) בשטחים חקלאיים המשמשים לגידולים הניתנים להיאכל חי

להמשיך לקרוא עדכון תקנות הבוצה – הודעה לחקלאים

דו"ח מזיקים מיום 10 לאוגוסט 2020

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

מוצצים – רואים תמותה של ציקדות כתוצאה מפטריה אנטמופתוגנית והריסוסים נגד כע"ט.
כע"ט – רוב החלקות לאחר טיפול אחד, חלקות שקיבלו טיפול מוקדם קיבלו טיפול נוסף. נראה כי הריסוסים היו יעילים ולרוב לא ניצפת התחדשות. במידה והנגיעות חוזרת יש להתייעץ עם מדריכי ההדברה.
הליותיס – יש מעט חלקות בהן אפשר למצוא את המזיק. טיפולים בהתאם בשילוב עם חומרים כנגד מזיקים אחרים שנמצאים בשדה במידת הצורך.
ז.ורוד – עלייה מתונה בנגיעות, ברוב אזורי הגידול. חלקות בודדות עם ביצים וזחלים בהלקטים – טיפולים בהתאם.
זיפית – עלייה בזיפית בעיקר בחלקות שאין טיפולים נגד זחל ורוד

להמשיך לקרוא דו"ח מזיקים מיום 10 לאוגוסט 2020

סיכום מערך ניטור וסקרים השרותים להגנת הצומח ולביקורת

    מחבר:
  • עמי הברמן

עש הגדודים הסתוי – מוצאו של מין זה ביבשת אמריקה. הוא אחד ממזיקי הצמחים החשובים ביותר בעולם וגורם לנזקים קשים ליותר מ 50 מיני צמחים ממשפחות שונות, בעיקר דגניים כגון תירס וסורגום אך גם בירקות שונים ובכותנה

להמשיך לקרוא סיכום מערך ניטור וסקרים השרותים להגנת הצומח ולביקורת