הרחקת והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר בשיטות לא כימיות כאמצעי להתמודדות עם ועשבים רעים עמידים לקוטלי עשבים וקשי הדברה

  מחבר:
 • ברוך רובין
 • יוסי קשתי
 • עידן רוט
 • משה סיבוני
 • מיטב מאור

התפשטות עשבים רעים (ע"ר) העמידים לקוטלי עשבים (ק"ע) בתבואות ובגד"ש אחרים בארץ הולכת ומחריפה משנה לשנה. כיום, קשה למצוא חלקות גד"ש בנגב, ובעמקים (בית שאן, חרוד, יזרעאל) שאינן משובשות באוכלוסיות ע"ר עמידות לק"ע.

להמשיך לקרוא הרחקת והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר בשיטות לא כימיות כאמצעי להתמודדות עם ועשבים רעים עמידים לקוטלי עשבים וקשי הדברה

בחינת ממשקי הדברה נגד גדודנית פולשת בתירס מספוא

  מחבר:
 • רמי הורביץ
 • דגנית שדה
 • שלמה שריג
 • לילי מונדקה

הגדודנית הפולשת (Spodoptera frugiperda, להלן גד"פ), הנו מזיק רב פונדקאי, הנפוץ באזורים טרופיים וסובטרופיים. בשנת 2018 התגלה הגד"פ לראשונה בארץ. ניכר כי לגזע שנמצא בארץ יש העדפה לדגניים, בעיקר לתירס. נזקיו קריטיים בשלב הווגטטיבי בתירס לסוגיו ואף עלולים להביא לעצירת הצימוח. גם בשלב היווצרות הקלחים הנזק שנצפה ממזיק זה הוא רב. ישנה הערכה שתירס מספוא פחות רגיש למזיק מתירס מתוק, ולפיכך, ממשק ההדברה עשוי להיות מעט מתון יותר.

להמשיך לקרוא בחינת ממשקי הדברה נגד גדודנית פולשת בתירס מספוא

טבלאות יעילות קוטל עשבים בפלחה: פברואר 2021 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר

חקלאים יקרים,
מצ"ב טבלה נוחה לעיונכם אודות אפקטיביות קולי עשבים שונים בהתאם לגידולים.
הטבלה הינה חלק מחקלאים יקרים מכנס הדברת עשבים שנערך ב-30 לנובמבר 2023.

להמשיך לקרוא טבלאות יעילות קוטל עשבים בפלחה: פברואר 2021 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים: שדה יואב 2023 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • ניצן קאופמן
 • ניצן קוסינסקי
 • ניצן שדה

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ שדה יואב נמצא שיבוש רב בחרדל.
הוחלט לבצע ניסוי להדברת החרדל בשני מועדים.
התלתן מזן תבור נזרע ב-20/12/22 על כרב חיטה לשחת, והציץ ב-2/1/23.

להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים: שדה יואב 2023 – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

הנחיות ורעיונות להדברת עשבים (בדגש על גידול חיטה) – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023

  מחבר:
 • ליאור גבר

חקלאים יקרים,
מצ"ב מצגת מכנס הדברת עשבים שנערך ב-30 לנובמבר 2023 המעמיקה בהדברת עשבים עם דגש על גידולי חיטה.

להמשיך לקרוא הנחיות ורעיונות להדברת עשבים (בדגש על גידול חיטה) – מתוך כנס הדברת עשבים נובמבר 2023