הרחקת והשמדת זרעי עשבים רעים במהלך הקציר בשיטות לא כימיות כאמצעי להתמודדות עם ועשבים רעים עמידים לקוטלי עשבים וקשי הדברה

    מחבר:
  • ברוך רובין
  • יוסי קשתי
  • עידן רוט
  • משה סיבוני
  • מיטב מאור

התפשטות עשבים רעים (ע"ר) העמידים לקוטלי עשבים (ק"ע) בתבואות ובגד"ש אחרים בארץ הולכת ומחריפה משנה לשנה. כיום, קשה למצוא חלקות גד"ש בנגב, ובעמקים (בית שאן, חרוד, יזרעאל) שאינן משובשות באוכלוסיות ע"ר עמידות לק"ע.


בעיה זו קשה אף יותר בדגני חורף ונובעת בעיקר ממחסור בחלופות לקוטלי העשבים מעכבי Acetolactate Synthase (ALS) ומעכבי Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) אותם מיישמים החקלאים שנה אחרי שנה ובעצם נמנע מחזור ק"ע בחלקת הגידול. בעיה זו אינה רק בחיטה, אלא גם בגידולים אחרים במחזור הזרעים, הן בגידולי בעל ובגידולי שלחין, שכן העשבים העמידים מופצים לגידולים נוספים במחזור בסביבה הקרובה והרחוקה. השיבוש בע"ר עמידים גורם לפחיתה משמעותית ביבול ובשיבוש קשה יכול להפחית יותר מ50% מיבול הגרעינים.