הדברת עשבים באספסת רב שנתית – מעוז חיים – 2021

    מחבר:
  • יפתח גלעדי
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • אודי דפנה
  • דניקו שמידט

בחינה של הדברת עשבים קשי הדברה (קייצת ופרתניון) נבחנה באביב 2021, בשטח אספסת של גד"ש מעוז חיים, בעמק בית שאן להמשיך לקרוא הדברת עשבים באספסת רב שנתית – מעוז חיים – 2021