תצפית זני תחמיץ רמת מגשימים חורף 2020/21

    מחבר:
  • איציק אברבנל
  • אבישי ברט
  • מאיר שטרל
  • דוד בונפיל

לאור ריבוי חלקות החיטה בדרום רמת הגולן, הנקצרות בכל שנה לתחמיץ, נערכה בשדות רמת מגשימים תצפית להשוואה בין זנים המומלצים לתחמיץ, כדי לאתר את הזן המתאים ביותר לתנאים השוררים באזור זה להמשיך לקרוא תצפית זני תחמיץ רמת מגשימים חורף 2020/21