מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים – שדה יואב 2023

חקלאים יקרים,
מצ"ב מאמר פרי עטם של עוזי נפתליהו, ליאור גבר – גידולי שדה נגב, יונתן עמנואל – שה"מ, ניצן קאופמן – מכתשים, ינאי קוסינסקי וניצן שדה – גד"ש שדה יואב.

להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים – שדה יואב 2023

בחינת שיעורי זריעה בחיטה למספוא, חוות עכו 2022-23

    מחבר:
  • דודי שמש
  • ישי קציר
  • יואב גולן
  • דניאל ביקל

הזן איתם בעל כושר הסתעפות גבוה מאשר החיטפון 1010. באיתם תנאי השטח הגבילו את מספר הסעיפים עד 400 סעיפים למ"ר בשלב עלה הדגל. בחיטפון בשיעורי זריעה של 200, 300    ו- 400 זרעים למ"ר סעיפי המשנה היו מועטים. בשני הזנים נמצאה חשיבות למספר נבטים נאות של 250-300 נבטים למ"ר לקבלת יבול מירבי. להמשיך לקרוא בחינת שיעורי זריעה בחיטה למספוא, חוות עכו 2022-23

דו"ח ביצוע מחקר וסיכום ניסוים בהדברת מחלות בתלתן 2022

    מחבר:
  • שמעון פרגמניק

התלתן הוא סוג בתת משפחת הפרפרניים ששייכת למשפחת הקטניות. בעולם קיימים כ-280 מיני תלתן, מתוכם 51 נמצאים בארץ. התלתן הוא גידול חשוב לטיוב הקרקע והתמודדות עם עשבים דגניים קשי הדברה במחזור הגידולים הרב שנתי, הוא נחשב לצמח מספוא איכותי בעל אחוז חלבון גבוה. במהלך השנים חלה ירידה בזריעתו עקב בעיות בקבלת שחת איכותית להמשיך לקרוא דו"ח ביצוע מחקר וסיכום ניסוים בהדברת מחלות בתלתן 2022

יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים מסורתיים של שעורה וחיטה

מבוא ותיאור הבעיה: ענף הצאן מונה כ400 אלף ראש (כבשים ועיזים) המספוא הגס שרוב ייצורו מבוסס על דגני חורף הנו מרכיב עיקרי במנת הצאן (שיעור של 35%-70%) ומטרתו לספק במנה סיב צמחי בכדי לשמור על תקינות פעולת הכרס ובריאות הכבשה/העז. יותר מ40% מענף הצאן נמצא בנגב מתחת לקו הבצורת גידול דגן חורפי למספוא דרומית ל"קו הבצורת" מחייב התאמה של הגידול לתנאי ייובש (>200 מ"מ) להמשיך לקרוא יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים מסורתיים של שעורה וחיטה