השפעת השונות המורפולוגית במועד הפריחה על מדדי צימוח ויבול של שלמון יפואי

75% משטחי המספוא החורפי בארץ מתבסס על חיטה לתחמיץ או שחת. מצב זה יוצר בעיה במחזור הזרעים, ולכן יש צורך בגוון צמחי המספוא בארץ. קטניות מספוא, שהן האלטרנטיבה כיום לגוון המחזור, פורחות בתוך עונת הגשמים, כאשר הסיכויים לגשם וריקבון השחת גבוהים יחסית.

פתרון אפשרי לבעיה זו הוא שימוש בצמחי מספוא אחרים, כדוגמת שלמון יפואי שפורח מחוץ לעונת הגשמים. בעבודה זו בחנו את השונות המורפולוגית במועד הפריחה בין קווי שלמון יפואי שנאספו במקומות שונים בארץ, כחלק מפתוח צמח זה למספוא. מצאנו כי קיימת שונות רבה בין קווי שלמון יפואי שנאספו וניתן לאפיין את אוכלוסיות השלמון היפואי בהתאם למועד הפריחה לשלושה טיפוסים בכירים, אפילים וקווי בייניים. טיפוסים אלה נבדלים גם במאפיינים אחרים כגון: קצב גידול, יבול ומדדי איכות תזונתית. יש צורך לטפח קווים בכירים ואפילים שיתאימו לאזור שונים בארץ. כמו כן, אנחנו בוחנים פיתוח מערכת סלקציה מהירה לקווים בכירים או אפילים על בסיס של מספר הפרקים לתפרחת ראשונה.