סלקציה לצימוח ראשוני של צמחי שלמון יפואי

  מחבר:
 • ליאל גלילי
 • אהרון בללו
 • מרים דקלו קרן
 • וופא אבו עקלין
 • רחל סוקולסקיה
 • ליאור רבינוביץ
 • אביב אשר
 • עוז ברזני
 • שמואל גלילי

מדי שנה מגדלים בארץ כמיליון דונם חיטה למספוא וגרעינים. מצב זה גורם לבעיות במחזור הזרעים של גידולי הפלחה.
פתרון אפשרי לבעיה הוא גוון מחזור זרעים בעזרת צמחי מספוא חדשים כמו שלמון יפואי וקינואה שיכולים להוות אלטרנטיבה לחיטה לתחמיץ ושחת.

להמשיך לקרוא סלקציה לצימוח ראשוני של צמחי שלמון יפואי

מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים – שדה יואב 2023

  מחבר:
 • עוזי נפתליהו
 • ליאור גבר
 • יונתן עמנואל
 • ניצן קאופמן
 • ינאי קוסינסקי
 • ניצן שדה

בחלקת תלתן מסחרית של קיבוץ שדה יואב נמצא שיבוש רב בחרדל. הוחלט לבצע ניסוי להדברת החרדל בשני מועדים. התלתן מזן תבור נזרע ב- 20/12/22 על כרב חיטה לשחת, והציץ ב- 2/1/23.

 ב- 25/1/23 כאשר התלתן היה בגיל 3 עלים אמיתיים, והחרדל היה בגיל 4-5 עלים אמיתיים ובגובה 8 ס"מ בוצע ריסוס הניסוי המוקדם בקוטלי העשבים. במועד זה היו 8 טיפולים. ב- 14/2/23 בוצע הריסוס המאוחר כאשר התלתן בגיל 6 עלים אמיתיים ובגובה 10 ס"מ והחרדל בגובה 18 ס"מ. במועד זה היו 6 טיפולים. שני הניסויים היו ב-4 חזרות בלוקים באקראי. גודל חלקה: רוחב 2.5 מטר לאורך 10 מטר.

הטיפול הנפוץ בדרום להדברת רחבי עלים בתלתן הוא התכשיר BENTAZONE (בזגראן ודומיו) במינון 150-200 סמ"ק/ד' או  BENTAZONEבשילוב IMAZAMOX (פולסאר אולטרה במינון 100 סמ"ק/ד'). בשנים האחרונות היו הרבה כישלונות בהדברת החרדל בתלתן. לכן הוחלט לבצע ניסויי שדה בשני התכשירים ובשני מועדים. כל הטיפולים בניסוי היו בטוחים לגידול התלתן. תוצאות הניסויים מראות כי במועד הריסוס המוקדם ההדברה הייתה מצוינת לעומת הדברה לקויה במועד הריסוס המאוחר. הטיפולים שהצטיינו במועד המוקדם: בזגראן 300 סמ"ק/ד' ובזגראן 300 סמ"ק/ד' + אקופרט 45 סמ"ק/ד'. הטיפולים שהצטיינו במועד המאוחר: בזגראן 300 סמ"ק/ד' + אקופרט 45 ובזגראן 150 סמ"ק/ד' + אקופרט 45. אולם הם היו פחות יעילים בהשוואה לטיפולים במועד המוקדם. בשני המועדים הטיפול פנתר (IMAZAMOX) 30 סמ"ק/ד' היה גרוע בהדברת החרדל, בדיעבד התברר כי ישנם צמחי חרדל שפיתחו עמידות לתכשירי IMAZAMOX. לא נערכה שקילת יבול שחת.

להמשיך לקרוא מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים – שדה יואב 2023

בחינת שיעורי זריעה בחיטה למספוא, חוות עכו 2022-23

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר
 • יואב גולן
 • דניאל ביקל

הזן איתם בעל כושר הסתעפות גבוה מאשר החיטפון 1010. באיתם תנאי השטח הגבילו את מספר הסעיפים עד 400 סעיפים למ"ר בשלב עלה הדגל. בחיטפון בשיעורי זריעה של 200, 300    ו- 400 זרעים למ"ר סעיפי המשנה היו מועטים. בשני הזנים נמצאה חשיבות למספר נבטים נאות של 250-300 נבטים למ"ר לקבלת יבול מירבי. להמשיך לקרוא בחינת שיעורי זריעה בחיטה למספוא, חוות עכו 2022-23

דו"ח ביצוע מחקר וסיכום ניסוים בהדברת מחלות בתלתן 2022

  מחבר:
 • שמעון פרגמניק

התלתן הוא סוג בתת משפחת הפרפרניים ששייכת למשפחת הקטניות. בעולם קיימים כ-280 מיני תלתן, מתוכם 51 נמצאים בארץ. התלתן הוא גידול חשוב לטיוב הקרקע והתמודדות עם עשבים דגניים קשי הדברה במחזור הגידולים הרב שנתי, הוא נחשב לצמח מספוא איכותי בעל אחוז חלבון גבוה. במהלך השנים חלה ירידה בזריעתו עקב בעיות בקבלת שחת איכותית להמשיך לקרוא דו"ח ביצוע מחקר וסיכום ניסוים בהדברת מחלות בתלתן 2022

יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים מסורתיים של שעורה וחיטה

מבוא ותיאור הבעיה: ענף הצאן מונה כ400 אלף ראש (כבשים ועיזים) המספוא הגס שרוב ייצורו מבוסס על דגני חורף הנו מרכיב עיקרי במנת הצאן (שיעור של 35%-70%) ומטרתו לספק במנה סיב צמחי בכדי לשמור על תקינות פעולת הכרס ובריאות הכבשה/העז. יותר מ40% מענף הצאן נמצא בנגב מתחת לקו הבצורת גידול דגן חורפי למספוא דרומית ל"קו הבצורת" מחייב התאמה של הגידול לתנאי ייובש (>200 מ"מ) להמשיך לקרוא יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים מסורתיים של שעורה וחיטה