בחינת שיעורי זריעה בחיטה למספוא, חוות עכו 2022-23

    מחבר:
  • דודי שמש
  • ישי קציר
  • יואב גולן
  • דניאל ביקל

הזן איתם בעל כושר הסתעפות גבוה מאשר החיטפון 1010. באיתם תנאי השטח הגבילו את מספר הסעיפים עד 400 סעיפים למ"ר בשלב עלה הדגל. בחיטפון בשיעורי זריעה של 200, 300    ו- 400 זרעים למ"ר סעיפי המשנה היו מועטים. בשני הזנים נמצאה חשיבות למספר נבטים נאות של 250-300 נבטים למ"ר לקבלת יבול מירבי.