מבחן קוטלי עשבים להדברת חרדל בתלתן בשני מועדים – שדה יואב 2023

חקלאים יקרים,
מצ"ב מאמר פרי עטם של עוזי נפתליהו, ליאור גבר – גידולי שדה נגב, יונתן עמנואל – שה"מ, ניצן קאופמן – מכתשים, ינאי קוסינסקי וניצן שדה – גד"ש שדה יואב.