יצרנות מספוא גס בתנאי יובש קשים בנגב: בחינה השוואתית של זנים מסורתיים של שעורה וחיטה

מבוא ותיאור הבעיה: ענף הצאן מונה כ400 אלף ראש (כבשים ועיזים) המספוא הגס שרוב ייצורו מבוסס על דגני חורף הנו מרכיב עיקרי במנת הצאן (שיעור של 35%-70%) ומטרתו לספק במנה סיב צמחי בכדי לשמור על תקינות פעולת הכרס ובריאות הכבשה/העז. יותר מ40% מענף הצאן נמצא בנגב מתחת לקו הבצורת גידול דגן חורפי למספוא דרומית ל"קו הבצורת" מחייב התאמה של הגידול לתנאי ייובש (>200 מ"מ)