השפעת העומד על ביצועי שלמון יפואי למספוא

    מחבר:
  • אהרון בללו
  • ליאור רובינוביץ
  • אביב אשר
  • טובה דויטש-טראובמן
  • ליאל גלילי
  • שמואל גלילי
  • מלדה איששים

שלמון יפואי בוית בשנים האחרונות במינהל המחקר החקלאי כצמח מספוא.
במסגרת זו נאספו ורובו מספר רב של אוכלוסיות בר מכל אזורי הגידול של השלמון היפואי כמעט מכל אזורי הגידול שלו בארץ.

מבחני הזנה בפרות חלב וכבשים הראו כי תחמיץ שלמון יפואי יכול להוות תחליף לתחמיץ חיטה בהזנה של פרות חלב וכבשים. בעבודה זו בדקנו את השפעת העומד על ביצועי שלמון יפואי למספוא. לשם כך, בצענו שני ניסיונות שדה בחוות עכו בכל אחד נבחנו 3 טיפולים: טיפול 1- 16 ס"מ בין השורות, טיפול 2- שורות צמודות וטיפול 3- 32 ס"מ בין השורות.

לעומד הצפוף היה יתרון בקצב כיסוי השטח שעשוי להוות יתרון בתחילת הגידול כפי שבא לידי ביטוי בהתבססות מהירה של הצמחים בשדה, יתרון שעשוי לתרום בתחרות נגד עשבים. לעומת זאת, קצב הצימוח היה טוב יותר בעומדים הדלילים. בשנה הראשונה, התקבל יבול גבוה יותר בעומדים הדלילים, בעוד שבשנה השנייה לא נמצאו הבדלים ביבול בין כל העומדים.

העומד לא השפיע על האיכות התזונתית למעלי גרה. קציר מאוחר יותר הביא לעלייה ביבול אך הפחית במעט את איכות הצמחים למספוא. כיון שמועד הפריחה של שלמון יפואי נמצא מחוץ לעונת הגשמים בישראל ניתן יהיה יותר לקבוע את המועד האופטימלי של הקציר.