בחינת השפעת עומדי זריעה והשקיה על יבול תירס לתחמיץ

    מחבר:
  • ליאור גבר
  • עוזי נפתליהו
  • דותן דרור
  • אסף אבנרי
  • יונתן עמנואל
  • יואב גולן

ניסוי לבחינת השפעת עומד הזריעה ותוספת השקיה הוצב בחלקת תירס תחמיץ מסחרית בקיבוץ אור הנר. בניסוי נבחנה השפעת זריעת עומד גבוה של זרעים, (6.5 זרעים למטר רץ ב 4 שורות בערוגה – 13,468 זרעים/ד') לעומת השיטה המקובלת של זריעת 9 זרעים למטר רץ ב-2 שורות בערוגה (9,324 זרעים/ד') ואת השפעת תוספת מים ודשן (בכמות של 125% מהכמות המשקית).

ברוב המדדים שנבדקו, הייתה השפעה מובהקת של עומד הזריעה אך לא הייתה השפעה של תוספת ההשקיה ולא הייתה השפעת גומלין בין עומד הזרעים ובין כמות ההשקיה, גם במדד המרכזי, יבול חומר יבש לדונם, הייתה השפעה חיובית לעומד הגבוה שהניב בממוצע 2,429 ק"ג ח.י/ד' לעומת עומד הזריעה הסטנדרטי שהניב בממוצע 2,115 ק"ג ח.י/ד' (תוספת של 15% ביבול).

הטיפול המצטיין היה הטיפול של 4 שורות בערוגה עם תוספת השקיה שהניב 2,507 ק"ג ח.י/ד' וזאת לעומת כ 2,116 ק"ג ח.י/ד' שהניבו הטיפולים של 2 שורות בערוגה (השקיה רגילה או עם תוספת ללא הבדל משמעותי בינהם), בבדיקת ההבדלים בין שתי השורות החיצוניות לשתי השורות הפנימיות בטיפולי ה-4 שורות בערוגה מצאנו שבטיפול ההשקיה הרגילה היה הבדל מובהק ביבול בין השורות הפנימיות לשורות החיצוניות ואילו בטיפול עם ההשקיה המוגברת הבדל זה הצטמצם ואיבד את מובהקותו, עובדה זו מעידה על כך שתוספת המים כן שיפרה את מצב הצמחים בשורות החיצוניות שכנראה סבלו מעקת מים חמורה יותר בטיפול ההשקיה הרגילה.

בבחינת הפן הכלכלי מצאנו כי בנתוני ניסוי זה כאשר מחיר המים מעל 88 אג'/קוב הטיפול שהניב את הרווח הגדול ביותר הוא זריעה בעומד גבוה ב 4 שורות בערוגה והשקיה רגילה , תוספת ההשקיה בניסוי זה לא משתלמת כאשר מחיר המים גבוה מ 88 אג'/קוב, אולם כאשר מחיר המים יורד נהייה הטיפול של תוספת ההשקיה בזריעה ב-4 שורות בערוגה המשתלם ביותר.