הנחיות לקראת זריעת תירס 2024 – מתוך כנס מגדלי כותנה ותירס פברואר 2024

    מחבר:
  • נועם עמיר

חקלאים יקרים,
מצ"ב מצגת מכנס מגדלי כותנה ותירס שנערך החודש.

גידול תירס למספוא – רקע

מבין צמחי המספוא הקיציים, מצטיין התירס בפוטנציאל צבירת חומר יבש
כללי.
הזמן האופטימלי לזריעה הוא מאמצע מרץ – עד תחילת מאי.
זריעה במועדים אלה מביאה לקבלת יבול מרבי והתחמקות מפגיעה של
מזיקי הקיץ העיקריים שהם: גדודנית פולשת לפיגמה,נוברי התירס האירופי
והמזרחי, סזמיה וכנימות עלה.
אפשר לזרוע גם מאוחר יותר אך משך הגידול יתקצר בהדרגה והיבולים יירדו.