דו"ח שנתי למועצת הצמחים 2023 אודות בוטרויוספרה באבוקדו

    מחבר:
  • מרי דפני ילין

בשנים האחרונות חלה עליה בביקוש לפירות האבוקדו (Presea Americana) בעולם, ובעקבות כך חל גידול משמעותי בנטיעות. על מנת לשפר את היבולים לדונם, נבחנה על ד"ר רן אראל היכולת להעלות את ריכוזי הזרחן בממשק הדישון.

אומנם, העלאת ריכוז הזרחן, שיפרה את מספר הפרחים,ואת היבולים, אך הפחיתה באופן משמעותי החנטה במשך 3 שנים רצופות. הסיבה לפחיתה זו היא בשל תמותת תפרחות שנראתה בעצים המדושנים בכמויות גבוהוה. על פי הסמפטומים ניתן להניח כי תופעה זו מזוהה עם תופעת הבוטריוספריה המוכרת בעולם. יחד עם זאת,זיהוי גורם המחלה כבוטריוספירה (מחלת המללת) צלח רקאחרי שימוש בשיטות שאינן סטנדרטיות, ובשיעור נמוך מאוד, מה שמעמיד סימן שאלה גדול על מעורבות בוטריוספירה בתופעה.