פיתוח גישות מתקדמות מבוססות תמונה לזיהוי מוקדם של עלקת חמנית תוצאות ניסויי שדה משנת 2023

    מחבר:
  • רן לאטי
  • חנן איזנברג
  • גיא עצמון

מטרות המחקר היו אפיון השינויים הספקטרליים של צמחי חמנית הטפולים בעלקת, ופיתוח מודל לימוד מכונה המתבסס על תמונות מולטי ספקטרליות הנרכשות מרחפן לזיהוי מוקדם של עלקת. לצורך כך נערך ניסוי שדה בו נעשה שימוש בגנוטיפים שונים של חמנית עם וללא עלקת, כאשר החלקה צולמה באמצעות מצלמה מולטי-ספקטרלית בארבעה מועדים.

ניתוח ספקטרלי של הצחים הנגועים הראה בצורה ברורה שוני מובהק בערכי אינדקסים צמחים שונים במועדים בהם תהליך הטפילות מתקדם. לאחר מכן נבחנו מספר גישות של לימוד מכונה אשר התבססו על האינדקסים, אשר הראו רמות זיהוי גבוהות של עלקת, כאשר המודל שהתבסס על כל מועדי החישה היה הטוב ביותר עם 85% דיוק.