תצפית על חלקת מודל ליצור שחת אפונה איכותית

    מחבר:
  • עידן ריצקר

אפונה לשחת מגדלים בנגב. זהו גידול הקטנית היחיד שגדל לגם בתנאים של מיעוט משקעים. מרכזי המזון אינם מוכנים לקנות שחת אפונה בטענה שזו שחת שאינה איכותית מספיק, בעיקר בגלל כמות אפר גבוהה. תצפית זו מעוניינת למצוא פתרונות אגרוטכניים ולייצר שחת טובה שיקנו.

מטרת התצפית היא לגדל שחת אפונה איכותית מהאמצעים הקיימים הקיימים בישראל ובמינימום תוספת להוצאות ומינימום פחיתה ביבול. בסופו של דבר מעוניינת התצפית לייצר פרוטוקול גידול בהתאם, שיאפשר למגדלים למכור את השחת ליותר לקוחות ואולי אף במחירים טובים יותר.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן >>