תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית – רוחמה 2018

    מחבר:
  • רמי ורן
  • ספי כץ
  • נחום הלפגוט
  • אברום גלבוע
  • רן סלומון
  • גבי עדין

בעשור האחרון מרכזי המזון אינם מוכנים כלל לקנות שחת אפונה, בטענה שזו שחת לא מספיק איכותית. עבודה זו נועדה למציאת פתרונות אגרוטכניים לייצור שחת אפונה טובה לפי דרישות הלקוחות

תכנון חלקת מודל לייצור שחת אפונה איכותית