סקירת שוק הגרעינים

    מחבר:
  • עדי פנחס

מחירי הגרעינים פתחו את חודש ספטמבר במגמת ירידה, כהמשך ישיר לסיום אוגוסט, וקבעו מחיר שפל לחוזי היבול החדש. מזג אוויר נוח לתקופה והתקדמות היבולים, במקביל להאטה ביצוא וחוסר התקדמות במגעים בין ארה"ב לסין, הפעילו לחץ על כלל מחירי הסחורות החקלאיות.

להמשך קריאה סקירת שוק הגרעינים

טיפול בהלקטית ורודה בסוף העונה

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

עונת 2019 מסתמנת כעונת מזיקים קלה יחסית, עם נגיעות נמוכה בהלקטית ורודה, כנראה בעקבות החורף הגשום. לקראת השילוך והקטיף חשוב לזכור שהזחלים של המזיק נכנסים לתרדמה בהלקטים שלא נקטפים
להמשך קריאה טיפול בהלקטית ורודה בסוף העונה