פיתוח מדדי חישה מרחוק ועקומי מטרה לבקרת השקיה

    מחבר:
  • יפית כהן
  • איתן גולדשטיין
  • יונתן גולדוואסר

מטרת המחקר הייתה להשתמש בנתוני חישה מרחוק לווייניים כדי למצוא מדדים שמתאימים לניטור שלבי גידול בשלבים קריטיים בעונת הגידול של תירס ולייצר עקומי מטרה של התפתחות הגידול שיהוו כרפרנס לזיהוי עקות של חוסר מים או צימוח מוגבר עקב עודפי מים. הגידולים שנבחרו לבחינת הגישה היו: תירס וסויה. גישת המחקר הינה חקר של סדרות זמן של מדדי צימוח ספקטרליים (Spectral Vegetation Indices SVI) שונים ומדדים מרחביים ועתיים בהתבסס על שדות תירס מסחריים המחולקים לפי רמות יבול שונות (גישה מבוססת נתונים)