סיכום ניסויים וניטור גדודנית פולשת בתירס 2022

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ
 • ניצן כהן
 • עופר שטרן
 • מתן גור אריה
 • ינון גוזובסקי
 • גבי קולודני
 • אבידע אלון
 • רבקה רביב
 • איה כורם
 • איילת כהן-דנגור

גדודנית פולשת (Spodoptera frugiperda), היא מזיק רב פונדקאי שהגיע לישראל ביוני 2020. המזיק המהווה בעיה חמורה ויש קושי להדבירו במגוון גידולים בעולם. בישראל המזיק תוקף בעיקר את גידול התירס, אך נכון להיום זוהה גם בגידולים סורגום וסיטריה. בתירס הנזק נגרם החל משלב ההצצה ועד לסיום הגידול כתוצאה מכרסום כל חלקי הצמח העל-קרקעיים, בהתאם לשלב הגידול. הזחל ניזון מחלקי הצמח השונים, אך הוא לרוב חבוי בין העלים או בקלח. לכן במקרים רבים תוצאות הריסוס של חומרי הדברה אינן טובות דיין