מבחן קוטלי עשבים מונעי הצצה בקינואה לגרעינים – רעים 2023

חקלאים יקרים,
מצ"ב מאמר פרי עטם של עוזי נפתליהו, ליאור גבר – גידולי שדה נגב, יונתן עמנואל – שה"מ, איתי רבינוביץ – גדות אגרו.