פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

  מחבר:
 • הראל גרינבלט
 • איתי הרמן

בישראל נזרעים בשנים האחרונות 20-50 אלף דונם חימצה בשנה, מרביתם שלחין. השקיית עזר מעלה את מספר התרמילים לצמח ומשקל הזרע הממוצע ולכן את יבול הגרגרים. כדי לדייק בתזמון ההשקיה, מקובל כיום למדוד פוטנציאל מים בעלה באמצעות תא לחץ, שיטה זו מדויקת אך מוגבלת מבחינת שטח הכיסוי.

להמשיך לקרוא פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

הדברת עשבים באבטיח, בריסוס על השלוחה ובהזרקה דרך השלוחה 2023

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • יואב גולדשמיט
 • יגב קילמן
 • עמוסי ליבמן

הדברת עשבים בגידול אבטיח לגרעינים מורכבת ולה השלכות משמעותיות על היבול. מדובר בגידול משתרע ונמוך, עם חדירה משמעותית של קרינת השמש אל נוף הצמחים, דבר שמעודד, בשילוב עם ההשקייה בטיפטוף, שיבוש רב בעשבייה בעיקר על פס ההרטבה של שלוחת הטיפטוף.

להמשיך לקרוא הדברת עשבים באבטיח, בריסוס על השלוחה ובהזרקה דרך השלוחה 2023

בחינת משטרי השקיה בחמניות 2023

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • יואב גולדשמיט
 • יגב קילמן
 • עמוסי ליבמן

בשנים האחרונות, ענף גידול החמניות חווה שינוי מבורך עם כניסתם של זנים חדשים בקצב מהיר למדי. בעבודה זו חזרנו לעסוק בהשקיית חמניות כשאנו בוחנים טיפולים שונים בזן המוביל כיום "עמק 6".

להמשיך לקרוא בחינת משטרי השקיה בחמניות 2023