ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל

    מחבר:
  • חנן סלע

היו שדות בודדים בלבד שנמצאו בהם עלים נגועים בחלדון כלשהו. גם בשדות אלו, הנגיעות הייתה מוגבלת לעלים בודדים. יוצאים מהכלל הם חלקות ניסוי שבהם היו זנים רגישים יותר בהם התגלו כמויות גדולות יותר של עלים נגועים. להמשך קריאה ניטור אלימויות של חלדונות העלה, הקנה והצהוב של החיטה במבחני שדה ובשדות חיטה בישראל

השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים בא"י להשבחת זני חיטה מודרניים

    מחבר:
  • סיון פרנקין

אפיון גנוטיפי על סמך 84 סמני SNP בשיטת GBS, אומדן השונות הגנטית+ נקודת ייחוס לאוספי חיטה אחרים, הוספת שכבת מידע בנוגע לזהות הקווים ומקורם. להמשך קריאה השבה, שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים בא"י להשבחת זני חיטה מודרניים

מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות

    מחבר:
  • משה רונן

מטרת המחקר הקמת מערכת לאילוח ואפיון תגובת צמחי השעורה למחלת הרשת בשדה ובתנאים מבוקרים, אפיון פנוטיפי וגנטי של אוסף תבדידים של הפטרייה מחוללת המחלה ובניית מערכת לבידוד, ריבוי ואפיון התבדידים בתנאים מבוקרים.
להמשך קריאה מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות