מבחן זני חימצה בתנאי בעל – גלאון, 2021

    מחבר:
  • אור רם
  • עוזי נפתליהו
  • ליאור גבר
  • דודו אלעזרי

מבחן זני חימצה בתנאי בעל בנגב נערך השנה בשטחי גד"ש גלאון, במסגרת מבחני הזנים הנערכים במקומות שונים ברחבי הארץ

מבחן זני חימצה בעל, גלאון 2021