פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

    מחבר:
  • הראל גרינבלט
  • איתי הרמן

בישראל נזרעים בשנה 150-50 אלף דונם חימצה, מרבית השטח הוא שלחין. שימוש בהשקיית עזר בתקופה זאת מסייע להארכת התקופה הרפרודוקטיבית, מעלה את מספר התרמילים לצמח ומשקל הזרע הממוצע וכתוצאה מכך את יבול הגרגרים. על מנת לדייק בתזמון ההשקיה, חקלאים מסתמכים כיום על מדידת פוטנציאל המים בעלה באמצעות תא לחץ, שיטה זו מדוייקת אך  דורשת ציוד, זמן, מיומנות, מוגבלת למספר צמחים בכל יום ואינה מכסה את השדה כולו.