מבחן זני חימצה חוות עכו, 2022

    מחבר:
  • אור רם
  • דודי שמש
  • ישי קציר

מבחן זני החימצה נערך השנה בחוות עכו, במסגרת מבחני הזנים הנערכים במקומות שונים ברחבי הארץ