בחינת זני חימצה במועדי זריעה שונים, חוות עכו 2022-23

    מחבר:
  • דודי שמש
  • ישי קציר
  • אור רם

מטרת הניסוי הייתה השוואה של זן החמצה החדש הזרע 310 מול הזן הוותיק בר בשני מועדי זריעה שונים. הזן החדש 310 הניב תוספת יבול מובהקת לעומת זן הביקורת בר, הן במועד זריעה מוקדם של דצמבר והן במועד זריעה מאוחר יותר של ינואר. מאפייני הגרגרים שונה: הגרגרים בגוון בהיר יותר וגדולים יותר במעל 10% מאשר הזן בר, ולכן צריך לבחון את התאמת הזן לצרכי השוק.