פיתוח כלי חישה חינמי נגיש לחקלאי להערכת מדד שטח עלה, קצב צימוח ופוטנציאל מים בצמחי חמצה בשדות מסחריים

    מחבר:
  • הראל גרינבלט
  • איתי הרמן

בישראל נזרעים בשנים האחרונות 20-50 אלף דונם חימצה בשנה, מרביתם שלחין. השקיית עזר מעלה את מספר התרמילים לצמח ומשקל הזרע הממוצע ולכן את יבול הגרגרים. כדי לדייק בתזמון ההשקיה, מקובל כיום למדוד פוטנציאל מים בעלה באמצעות תא לחץ, שיטה זו מדויקת אך מוגבלת מבחינת שטח הכיסוי.


חישה מרחוק מאפשרת ניטור שינויים במאפייני הצמחייה לאורך זמן ומאפשרת כיסוי שטחים גדולים תוך התחשבות בשונות המרחבית. החזר ספקטרלי מהצמח מאפשר הערכה של תכונות כגון מצב המים בצמח, מדד שטח העלה וקצב הצימוח. מחקרנו הניבו יכולת הערכה של תכונות חימצה מהחלל ומחקר זה מיועד להעביר יכולות אלו לכלי חינמי שיהיה זמין לכל דורש.