השקיית חימצה בתנאים חצי-יובשניים תוך התבססות על מדדים מורפו-פיסיולוגיים

    מחבר:
  • אסף אבנרי
  • דוד בונפיל
  • רועי שדה
  • איתי הרמן
  • עומר פרח
  • שחל עבו
  • רן לאטי

בעוד אוכלוסיית העולם נמצאת בעלייה מתמדת, צמצום שטחי הגידול החקלאים והעלייה בדרישה לחלבון צמחי ככלל ולחימצה בפרט מעלה את הצורך להעלות את כושר ייצור החימצה ליחידת שטח

סיכום תוצאות ניסויי השקיה בחמצה אסף אבנרי