השקיית חימצה בתנאים חצי-יובשניים תוך התבססות על מדדים מורפו-פיסיולוגיים

    מחבר:
  • אסף אבנרי
  • דוד בונפיל
  • רועי שדה
  • איתי הרמן
  • עומר פרח
  • שחל עבו
  • רן לאטי

בעוד אוכלוסיית העולם נמצאת בעלייה מתמדת, צמצום שטחי הגידול החקלאים והעלייה בדרישה לחלבון צמחי ככלל ולחימצה בפרט מעלה את הצורך להעלות את כושר ייצור החימצה ליחידת שטח