שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר

    מחבר:
  • יפתח גלעדי

עבודה זו התבצעה ונכתבה בשנים 1992 – 1993. דישון ראש בחיטה נחקר רבות בארץ ובעולם ורלוונטי ועכשווי גם בימים אלה. ממספר ניסיונות שנעשו באיכות החיטה בארץ התברר שניתן להשפיע על תכולת החלבון בגרגר ולהעלותו באמצעות דישון ראש מאוחר, או כמויות דשן גדולות ביסוד ודישון ראש מוגבר
להמשיך לקרוא שיפור איכות החיטה לאפייה באמצעות דישון ראש מאוחר

סיכום תצפית מבחן בקווי שלמון יפואי – עכו 2017

ענף המספוא הוא אחד מענפי גידולי השדה החשובים בארץ ומשתרע על שטח של 600-700 אלף דונם. הצמח שלמון יפואי עשוי להוות גידול מספוא משלים לחיטה במחזור הפלחה. בעבודה זו נבחנו בחוות עכו 42 קווי שלמון יפואי שגודלו בשנת 2016
להמשיך לקרוא סיכום תצפית מבחן בקווי שלמון יפואי – עכו 2017

סיכום עונת 2018

2018 התאפיינה באיכות כללית נמוכה ואחוז ייצוא נמוך, מה שמחייב מיון הרבה יותר איטי וקפדני כדי לעמוד במדדי האיכות לייצוא. יש להמשיך לנסות למצוא פתרונות למחלת הטלרומיציס ולגרב, שהשפיעו מאוד על איכות הבוטנים, ולהשקיע מאמצים גדולים יותר במציאת שווקים חדשים כדי שנוכל להמשיך ולפתח את הענף.
להמשיך לקרוא סיכום עונת 2018

נזקי רחף של תכשירים קוטלי עשבים לחלקות רוסקוס סמוכות

8/11/2016
בשנים האחרונות אירעו מקרים, בהם כתוצאה מרחף של קוטלי עשבים, בעיקר כאלו שרוססו למניעת נביטה בפרדסים וחלקות גד"ש הגובלים עם חלקות הרוסקוס, נגרם נזק רב מאוד בחלקות הרוסקוס. מדובר בנזק מצטבר של מיליוני שקלים. הנזק שנגרם לא התבטא רק בשורות הקצה של החלקה, אלא גם עמוק בתוכה.

להמשיך לקרוא נזקי רחף של תכשירים קוטלי עשבים לחלקות רוסקוס סמוכות