קינואה כמספוא לרפת החלב, גליל מערבי 2020 – 2019

    מחבר:
  • דודי שמש
  • ישי קציר
  • רמי בר זיו
  • זיו אטד
  • אריה אלברג

לאחר שממצאים ראשוניים הראו שלקינואה יש ערכי הזנה טובים כמספוא, ויכולת החמצה טובה, החלטנו לבחון את הקינואה כגידול לתחמיץ בממשק משקי. ההצצה בחלקה לא הייתה מספיק טובה ויתכן שהשפיעה על גובה היבול. היבול לתחמיץ היה 630 ק"ג/ד' חומר יבש, ולגרעינים 230 ק"ג/ד' לאחר ניקוי. החלקה נקצרה ב- 33.5% חומר יבש בקומביין עם שולחן לקציר תירס, ישירות למשאיות, ללא שום קושי מיוחד

דודי שמש- קינואה לתחמיץ 2020